Støttemure

 
Støttemure støtter jorden ved hjælp af sin egenvægt og normalt en vis hældning. Jo større hældning og egenvægt jo større belastning kan støttemure bære. Belastningen stammer både fra jorden bagved, men også fra eventuel last ovenpå jordskråningen. Ved at anvende Støttemure i stedet for at lade jorden stå med en naturlig hældning, kan man opnå en væsentlig bedre pladsudnyttelse såvel ovenfor som nedenfor muren. 


Opbygning af Støttemure 
Støttemure bør altid sættes på et fundament af jordfugtig beton, og derunder stabilt grus. Bag støtteemure bør der placeres et dræn, samt et drænende lag, for at undgå, at der opstår vandtryk på muren, da det kan få muren til at kollapse. Det vil næsten altid være nødvendigt at støttemure hælder, for at opnå tilstrækkelig stabilitet. Det er kun meget lave Støttemure der kan stå lodret uden at 
der foretages forankring ind i jorden, bagstøbning eller armering af jorden med geonet. Søg rådgivning før udførelse af sådanne forstærkninger. Benyttes der hule blokke, kan de med fordel fyldes med beton eller sand, for at forøge murens egenvægt og dermed bæreevnen. 

1. Al muld graves af, så man kommer ned til bæredygtig underbund min. 90 cm under terræn (frostfri dybde). Der fyldes op med stabilt grus i lag á 15 cm, og der komprimeres for hvert lag. 


2. Der sluttes af med et fundament i jordfugtig beton, ca. 20 cm tykt og 15 cm bredere end blokken. Fundamentet skal slutte ca. 5 cm under færdigt terræn. I den jordfugtige beton placeres første skifte. Benyt snore til at holde retningen, Og benyt en skabelon til at give blokken den rette hældning. Der findes skabeloner til flere bloktyper - forhør hos forhandleren. 

3. Der graves en rende bag fundamentet til Støttemure og et drænrør lægges ned efter producentens forskrifter. Vær opmærksom på at der foran fundamentet ofte er regnet med, at der også er komprimeret sand eller stabilt grus. 


4. Efter normalt 1-2 dage har betonen til Støttemure fået tilstrækkelig styrke til at de ovenstående skifter kan laves. Der bagfyldes og komprimeres løbende for hvert 2. skifte. Normalt sættes blokkene med 1/2- stens forbandt. 

5. Skal der plantes oven for støttemure afsluttes der med ca. 30 cm muld. Ved åbne Støttemure er det, af hensyn til vedligeholdelsen og æstetikken, en fordel at også øverste skifte er lukket. 

Nyanlæg

NyanlægNyanlæg er en vigtig del af helhedsindtrykket i forbindelse med f. eks. et nybyggeri. Der er selvfølgelig også en prak...
» Læs mere om Nyanlæg

Gårdsanering

Gårdsanering. Gammel asfalt, rustne tørrestativer og faldefærdige skraldeskurer. Det er virkeligheden i mange gårdanl&ae...
» Læs mere om Gårdsanering

Rullegræs

Det rigtige færdiggræs (rullegræs) er genvejen til en frodig, slidstærk og ukrudtsfri græsplæne i en fart.Rullegr&...
» Læs mere om Rullegræs

Vedligeholdelse

Den Unge Gartner anlægger og står for vedlligeholdelse af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomhed...
» Læs mere om Vedligeholdelse

Staudebede

En staude er en flerårig, men urteagtig plante. Det betyder som regel, at alle plantens overjordiske dele visner bort under kulde- eller t&oslas...
» Læs mere om Staudebede

Ring 44 99 54 80