Støttemure

 
Støttemure støtter jorden ved hjælp af sin egenvægt og normalt en vis hældning. Jo større hældning og egenvægt jo større belastning kan støttemure bære. Belastningen stammer både fra jorden bagved, men også fra eventuel last ovenpå jordskråningen. Ved at anvende Støttemure i stedet for at lade jorden stå med en naturlig hældning, kan man opnå en væsentlig bedre pladsudnyttelse såvel ovenfor som nedenfor muren. 


Opbygning af Støttemure 
Støttemure bør altid sættes på et fundament af jordfugtig beton, og derunder stabilt grus. Bag støtteemure bør der placeres et dræn, samt et drænende lag, for at undgå, at der opstår vandtryk på muren, da det kan få muren til at kollapse. Det vil næsten altid være nødvendigt at støttemure hælder, for at opnå tilstrækkelig stabilitet. Det er kun meget lave Støttemure der kan stå lodret uden at 
der foretages forankring ind i jorden, bagstøbning eller armering af jorden med geonet. Søg rådgivning før udførelse af sådanne forstærkninger. Benyttes der hule blokke, kan de med fordel fyldes med beton eller sand, for at forøge murens egenvægt og dermed bæreevnen. 

1. Al muld graves af, så man kommer ned til bæredygtig underbund min. 90 cm under terræn (frostfri dybde). Der fyldes op med stabilt grus i lag á 15 cm, og der komprimeres for hvert lag. 


2. Der sluttes af med et fundament i jordfugtig beton, ca. 20 cm tykt og 15 cm bredere end blokken. Fundamentet skal slutte ca. 5 cm under færdigt terræn. I den jordfugtige beton placeres første skifte. Benyt snore til at holde retningen, Og benyt en skabelon til at give blokken den rette hældning. Der findes skabeloner til flere bloktyper - forhør hos forhandleren. 

3. Der graves en rende bag fundamentet til Støttemure og et drænrør lægges ned efter producentens forskrifter. Vær opmærksom på at der foran fundamentet ofte er regnet med, at der også er komprimeret sand eller stabilt grus. 


4. Efter normalt 1-2 dage har betonen til Støttemure fået tilstrækkelig styrke til at de ovenstående skifter kan laves. Der bagfyldes og komprimeres løbende for hvert 2. skifte. Normalt sættes blokkene med 1/2- stens forbandt. 

5. Skal der plantes oven for støttemure afsluttes der med ca. 30 cm muld. Ved åbne Støttemure er det, af hensyn til vedligeholdelsen og æstetikken, en fordel at også øverste skifte er lukket. 

Rhododendronbede

Rododendronbede er slægtens danske navn, og det botaniske er Rhododendron, altid med stort R og et h. Det er en meget artsrig slægt af sm&...
» Læs mere om Rhododendronbede

Beplantning

En beplantning er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og blomsterbede kaldes beplantninger, men i praks...
» Læs mere om Beplantning

Hækkeklipning

Hækkeklipning og fuglereder.Tidspunktet nærmer sig for den årlige hækkeklipning, som man traditionelt siger skal væ...
» Læs mere om Hækkeklipning

Havearkitekt

Målet for en havearkitekt er, at  kunderne skal trives med og i deres have. En havearkitekt skaber en have, der passer til dens b...
» Læs mere om Havearkitekt

Gårdanlæg

Et gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk gårdanlæ...
» Læs mere om Gårdanlæg

Ring 44 99 54 80