Nyanlæg

Nyanlæg

Nyanlæg

Nyanlæg er en vigtig del af helhedsindtrykket i forbindelse med f. eks. et nybyggeri. Der er selvfølgelig også en praktisk effekt i forhold til at grunden tit og ofte er gravet op, hvorfor Nyanlæg kan forhindre mange gener som eksempelvis mudder og store huller i grunden. Når man går i tanker om at få fortaget en haverenovering eller et decideret Nyanlæg, er der en række vigtige forhold af tage hensyn til. F. eks. solens gang på himmelen, hvilket er vigtigt i forhold til placering af havens terrasserog andre Nyanlæg – sørg for at du har terrasser der både har sol før klokken 12 og efter klokken 12, hvis det er muligt – Derudover er det også en god ide at gøre sig tanker om hvad ens Nyanlæg skal bruges til. Så at sige, hvem der er De daglige bruger af Nyanlæg haven. Man kan med fordel tage kontakt til en havearkitekt, eller en anlægsgartner, da de kan være behjælpelige med alt fra lige fra den rette beplantning, vedligeholdelse, belægning osv. 
 
Den Unge Gartner har ekspertisen til at udføre Nyanlæg og opfylde dine drømme..!

Hvert område sin stil. 
Nogle foretrækker det helt enkelt, andre et mere avanceret Nyanlæg. Vi har erfaring med det meste.

Ny anlæg i private haver 
I private haver løser vi opgaver som:
- levering og  udlægning af muld 
  
- Levering og etablering af ny beplantning og græsplæne
- Beddækning med barkflis eller kakaoskaller 
- Etablering af surbudsbede med Rododendron og azalea
- Opsætning af Pergolaer og rumdelere 
- Etablering af Terrasser og indkørsler 


Granit

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granit er en blanding...
» Læs mere om Granit

Lugning

Lugning er den ukrudtsbekæmpelse, der udføres med hænderne eller eventuelt ved brug af simple, kortskaftede redskaber som lugejern,...
» Læs mere om Lugning

Gårdanlæg

Et gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk gårdanlæ...
» Læs mere om Gårdanlæg

En sø består af et stort rumfang ferskvand. Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et el...
» Læs mere om Sø

Træpleje

Træpleje : Træer skal ikke beskæres, de forskellige arter ved hvordan de skal vokse, men der hvor trælerne plantes, udsæ...
» Læs mere om Træpleje

 

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Ring 44 99 54 80