Gartnerarbejde

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med Gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartnerarbejde er en fælles betegnelse der dækker over en række forskellige fagområder.

En væksthus gartner beskæftiger sig med produktion af potteplanter, snitblomster, væksthusgrøntsager ol. i højt avancerede væksthuse. Her anvendes klimacomputere, transportbånd og i stigende grad maskiner for at sænke lønomkostningerne. Erhvervet er i disse år under stærkt pres grundet den stignde konkurrence fra lande som Holland, Spanien og Italien.

En planteskole gartner kan være specialiceret indenfor planteproduktion af prydbuske, stauder, roser, frugttræer, frugtbuske og prydtræer. En planteskole gartner kan også være specialiceret indenfor detailbrancen og videresælge produkterne direkte til forbrugerene fx. i et havecenter.

Gartnerarbejde på friland beskæftiger sig med produktion af frilandsgrøntsager og blomstrende frilandsplanter.

Frugtavlere producerer frugt og bær i store plantager.

Anlægsgartnere anlægger og vedligeholder private haver, offentlige pladser og parker og spiller en væsentlig rolle i byfornyelses projekter. En grøn anlægsgartner beskæftiger sig med sammensætning og etablering af planter, hvorimod en grå anlægsgartner arbejder med belægning i form af fliser, brosten mv.

Gartnerarbejde består i vid udstrækning i at vande, gødske, beskære, sprøjte, så, plante, stikke samt pakning og klargøring af planter til salg.
 
Gartnerarbejde har meget lange traditioner i Danmark. For at blive gartner skal man stå i lære i på 3 år og 8 måneder. Uddannelsen til gartner omfatter både praktiske færdigheder, teoretisk viden og faglige holdninger. Uddannelsen til gartner foregår dels på et praktiksted og dels på en fagskole. Der er for tiden adskillige skoler, der uddanner gartner elever og lærer dem Gartnerarbejde
 
 
Målsætning
Det er Den Unge Gartners målsætning til enhver tid at sikre, at følgende parametre er i fokus:  
- at levere Gartnerarbejde af høj kvalitet!
- at yde gartnerarbejde service ud over det sædvanlige! 
- at færdiggøre det aftalte gartnerarbejde til den aftalte tid! 
- at sørge for tilfredse og motiverede medarbejdere!  
 
Du er velkommen til at udfordre os på vor Gartnerarbejde målsætning. På denne måde kan du hjælpe os med at blive endnu bedre, og være med til at sikre, at vi løbende lever op til vore egne kvalitetskrav og de faglige standarder.
Den Unge Gartner anlægger og vedligeholder haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndighed.
 
Et godt forhold til vore kunder gennem 25 år er resultatet af en høj kvalitet, grundigt forarbejde og levering til tiden.
 
Bor du i Storkøbenhavn eller i Nordsjælland, skulle du kontakte os for en uforpligtende snak.
 
Et team af motiverede, fagligt dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark sikrer dig et godt resultat.

Belægning

BelægningDette ord har flere betydninger:Det lag på tændernes overflade, som også kaldes plak. Det belægning lag, s...
» Læs mere om Belægning

Fliser

Fliser er lavet af sten, og en sten er et mindre, løst stykke fast geologisk materiale af bjergart. Ved en diameter under 20 mm taler...
» Læs mere om Fliser

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Anlæg af haver

Den Unge Gartner står for anlæg af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndigh...
» Læs mere om Anlæg af haver

En sø består af et stort rumfang ferskvand. Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et el...
» Læs mere om Sø

 

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Ring 44 99 54 80