Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med Gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartnerarbejde er en fælles betegnelse der dækker over en række forskellige fagområder.

En væksthus gartner beskæftiger sig med produktion af potteplanter, snitblomster, væksthusgrøntsager ol. i højt avancerede væksthuse. Her anvendes klimacomputere, transportbånd og i stigende grad maskiner for at sænke lønomkostningerne. Erhvervet er i disse år under stærkt pres grundet den stignde konkurrence fra lande som Holland, Spanien og Italien.

En planteskole gartner kan være specialiceret indenfor planteproduktion af prydbuske, stauder, roser, frugttræer, frugtbuske og prydtræer. En planteskole gartner kan også være specialiceret indenfor detailbrancen og videresælge produkterne direkte til forbrugerene fx. i et havecenter.

Gartnerarbejde på friland beskæftiger sig med produktion af frilandsgrøntsager og blomstrende frilandsplanter.

Frugtavlere producerer frugt og bær i store plantager.

Anlægsgartnere anlægger og vedligeholder private haver, offentlige pladser og parker og spiller en væsentlig rolle i byfornyelses projekter. En grøn anlægsgartner beskæftiger sig med sammensætning og etablering af planter, hvorimod en grå anlægsgartner arbejder med belægning i form af fliser, brosten mv.

Gartnerarbejde består i vid udstrækning i at vande, gødske, beskære, sprøjte, så, plante, stikke samt pakning og klargøring af planter til salg.
 
Gartnerarbejde har meget lange traditioner i Danmark. For at blive gartner skal man stå i lære i på 3 år og 8 måneder. Uddannelsen til gartner omfatter både praktiske færdigheder, teoretisk viden og faglige holdninger. Uddannelsen til gartner foregår dels på et praktiksted og dels på en fagskole. Der er for tiden adskillige skoler, der uddanner gartner elever og lærer dem Gartnerarbejde
 
 
Målsætning
Det er Den Unge Gartners målsætning til enhver tid at sikre, at følgende parametre er i fokus:  
- at levere Gartnerarbejde af høj kvalitet!
- at yde gartnerarbejde service ud over det sædvanlige! 
- at færdiggøre det aftalte gartnerarbejde til den aftalte tid! 
- at sørge for tilfredse og motiverede medarbejdere!  
 
Du er velkommen til at udfordre os på vor Gartnerarbejde målsætning. På denne måde kan du hjælpe os med at blive endnu bedre, og være med til at sikre, at vi løbende lever op til vore egne kvalitetskrav og de faglige standarder.
Den Unge Gartner anlægger og vedligeholder haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndighed.
 
Et godt forhold til vore kunder gennem 25 år er resultatet af en høj kvalitet, grundigt forarbejde og levering til tiden.
 
Bor du i Storkøbenhavn eller i Nordsjælland, skulle du kontakte os for en uforpligtende snak.
 
Et team af motiverede, fagligt dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark sikrer dig et godt resultat.

Trimning

Når der er stærk færdsel på græs slides det, der kommer bare pletter der skal eftersås og hvis der er meget trafik...
» Læs mere om Trimning

Bede

 Hvem har ikke lyst til at fjerne noget af græsplænen for at få nye blomstrende blomster bede til sommer?Nogen har måske ...
» Læs mere om Bede

Granit

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granit er en blanding...
» Læs mere om Granit

Stier

Det er karakteristisk for spontane fod stier, at de følger den letteste vej og ikke den korteste. Læg også mærke til bre...
» Læs mere om Stier

Granitsten

Granitsten er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granitsten er en ...
» Læs mere om Granitsten

Ring 44 99 54 80