Fældning

Når man skal lave en træ Fældning, er det vigtigt at overveje en masse ting før man går i gang. For at gøre en træ Fældning mere overskueligt, er det vigtigt at lægge mærke til hvad der kan påvirke træfældningen før man går i gang. Hvis træet er beskadiget eller fx skævt skal man tage højde for, at det nok også lander på en anderledes måde, end man havde regnet med. Man skal også overveje hvor træet kommer til at ligge når det er fældet. Det er nemlig langt nemmere at bearbejde, hvis man kan komme til.

Før en træ Fældning skal man altid afkviste. Det vil sige at man sådan set skal fjerne grene og lignende og det skal så vidt muligt gøres op til skulderhøjde. Det gør at man nemmere kan komme i gang med træfældningen. Hvis man fx er i tvivl om hvorledes træet kommer til at ramme et hus eller lignende, er det altid vigtigt at være helt sikker før man går i gang. Man kan fx lave en topkapning som betyder at man skærer toppen af. Det gør at træet er mere overskueligt.
 
Gode ideer ved træ Fældning
Der er altid den indbyggede risiko ved en træfældning, at træet kan falde uheldigt og muligvis forårsage beskadigelse på boligen, drivhuset eller lignende. Derfor kan det være en god idé at starte en træ Fældning med en såkaldt topkapning, hvor toppen af træet skæres af, således at træfældningen bliver en mere overskuelig og ikke mindst mere forudsigelig opgave. Det kan ligeledes være en brugbar fremgangsmåde at binde træet fast med en snor inden træfældningen, således at man kan bruge snoren til at hjælpe med at styre træets fald. Det anbefales også at aflægge Skov- og Naturstyrelsen et besøg med henblik på information omkring træfældning, natur og dyreliv.
Inden en træ Fældning påbegyndes er det en god idé at undersøge, om familiens ansvarsforsikring dækker ved eventuelle uheld som følge af træfældningen, så man undgår kedelige overraskelser.
 
Brug af udstyr til træ Fældning
Hvis du vælger at anvende en kædesav til træfældningen, uanset om denne er benzin- eller eldrevet, skal du altid sørge for at benytte sikkerhedsudstyr i form af en hjelm med visir, høreværn, skærebukser og sikkerhedssko. Herudover kan det være en god investering at tage på et kursus i træ Fældning og sikkerhed, inden projektet går i gang. 

Bortkørsel og stubfræsning efter træfældning
Når træ Fældning er vel overstået, skal den del af træet, der ikke kan benyttes som brænde, køres bort. Bortskaffelse af træ kan for eksempel ske ved afbrænding.

Du kan overveje en stubfræsning efter træ Fældning. Stubfræsningen indebærer, at træets stubbe fræses væk, således at der kan vokse græs eller lægges fliser, dér hvor træet stod inden træ Fældning.Professionel bistand til træ Fældning
Hvis du ikke har erfaring med træ Fældning, bør du bestemt vælge at få professionel assistance, for eksempel i form af en anlægsgartner eller et såkaldt træfældningsfirma, der har specialiseret sig i træ Fældning.


Rhododendronbede

Rododendronbede er slægtens danske navn, og det botaniske er Rhododendron, altid med stort R og et h. Det er en meget artsrig slægt af sm&...
» Læs mere om Rhododendronbede

Hækkeklipning

Hækkeklipning og fuglereder.Tidspunktet nærmer sig for den årlige hækkeklipning, som man traditionelt siger skal væ...
» Læs mere om Hækkeklipning

Brosten

Brosten er tilhuggede natursten i terningeform. Som regel er materialet granit, men brosten af basalt og gnejs ses også. Navnet "brosten&qu...
» Læs mere om Brosten

Græsplæner

Uanset om man ønsker at anlægge sine græsplæner efter økologiske eller efter traditionelle idéer, så skal...
» Læs mere om Græsplæner

Kampesten

Kampesten eller bare kamp er en betegnelse for sten, som bruges i byggeri. Kampesten kommer af et oldnordisk ord, som er beslægtet med kumbr = &...
» Læs mere om Kampesten

Ring 44 99 54 80