Brosten

Brosten er tilhuggede natursten i terningeform. Som regel er materialet granit, men Brosten af basalt og gnejs ses også. Navnet "brosten" skyldes, at de bliver brugt til at lave brolægning med. De må skelnes fra de noget mindre chaussésten, der har samme anvendelse.

I de seneste år er Brosten kommet i brug igen. De er bestandige, og med det rette håndelag kan brosten bruges til belægninger med stor holdbarhed over for både tryk og vrid. Da brosten heller ikke ødelægges af vejsalt, foretrækker man ofte dette materiale til finere stabilisering af veje og pladser.


Bede

 Hvem har ikke lyst til at fjerne noget af græsplænen for at få nye blomstrende blomster bede til sommer?Nogen har måske ...
» Læs mere om Bede

Staudebede

En staude er en flerårig, men urteagtig plante. Det betyder som regel, at alle plantens overjordiske dele visner bort under kulde- eller t&oslas...
» Læs mere om Staudebede

Rodfræsning

Rodfræsning er en proces hvor en stor tandklinge fræser stubben i små stykker ned i en dybde på en 25 - 30 cm. Det er i dette ...
» Læs mere om Rodfræsning

Søer

Søer består af et stort rumfang ferskvand. Søer kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via e...
» Læs mere om Søer

Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virkso...
» Læs mere om Glatførebekæmpelse

Ring 44 99 54 80