Brosten

Brosten er tilhuggede natursten i terningeform. Som regel er materialet granit, men Brosten af basalt og gnejs ses også. Navnet "brosten" skyldes, at de bliver brugt til at lave brolægning med. De må skelnes fra de noget mindre chaussésten, der har samme anvendelse.

I de seneste år er Brosten kommet i brug igen. De er bestandige, og med det rette håndelag kan brosten bruges til belægninger med stor holdbarhed over for både tryk og vrid. Da brosten heller ikke ødelægges af vejsalt, foretrækker man ofte dette materiale til finere stabilisering af veje og pladser.


Fliser

Fliser er lavet af sten, og en sten er et mindre, løst stykke fast geologisk materiale af bjergart. Ved en diameter under 20 mm taler...
» Læs mere om Fliser

Brolægger

En brolægger arbejder primært med udendørs belægning. Som faglært brolægger har man gennemgået en uddannels...
» Læs mere om Brolægger

Beplantning

En beplantning er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og blomsterbede kaldes beplantninger, men i praks...
» Læs mere om Beplantning

Kampestensmure

Kampestenen eller naturstenen har fået konkurrence fra et væld af stentyper lige fra den tilhuggede natursten til støbte betonsten ...
» Læs mere om Kampestensmure

Fældning

Når man skal lave en træ fældning, er det vigtigt at overveje en masse ting før man går i gang. For at gøre en t...
» Læs mere om Fældning

Ring 44 99 54 80