Topkapping

Topkapning

En Topkapping kan tit og ofte være den eneste udvej, hvis man skal have fældet et drilsk træ. Det være sig et træ der står meget tæt på højspændingsledninger, bygninger osv. En Topkapping skal udføres af en professionel, da man skal have en forsikring for at udføre et sådan arbejde. Fremgangsmåden er delt op i tre etaper og der startes fra toppen. Det kan være et temmelig risikofyldt arbejde at foretage en Topkapping, da topkapperen sidder i toppen af træet fastspændt og med sin motorsav fastsat i bæltet. Når topkapperen er på plads, tøjrer han hver enkel gren han skal skære ned, sådan at han har fuldstændig styr på situationen. Det minimerer selvfølgelig også risikoen for at der bliver tabt grene, som kan forårsage store skader på f. eks. bygninger. Når træet så er skåret ned under risikohøjden, kan det fældes på ganske normal vis. Hvis du / I skal i forbindelse med en professionel mand til at varetage en Topkapping, kan man med fordel kontakte Den Unge Gartner.
 
 
Vil du nøjes med at gøre det 'sjove' selv, kan du med fordel lade 
Den Unge Gartner tage sig af det årlige beskæringsarbejde.
 
Det kan være oprydning, træfældning, Topkapping eller fjernelse af krat og lignende.
 
Lad Den Unge Gartner udføre træfældning  og Topkapping og undgå skader og uheld.
 
Vi har skovningsspecialister ansat, der kan løse selv de vanskeligste 
beskærings- og træfældningsopgaver.

Granitsten

Granitsten er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granitsten er en ...
» Læs mere om Granitsten

Haveanlæg

Ordet haveanlæg betyder "det hegnede". Tidligere blev det samme ord også brugt om :dyrehave kohave hestehave skov...
» Læs mere om Haveanlæg

En sø består af et stort rumfang ferskvand. Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et el...
» Læs mere om Sø

Anlæg af haver

Den Unge Gartner står for anlæg af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndigh...
» Læs mere om Anlæg af haver

Rodfræsning

Rodfræsning er en proces hvor en stor tandklinge fræser stubben i små stykker ned i en dybde på en 25 - 30 cm. Det er i dette ...
» Læs mere om Rodfræsning

Ring 44 99 54 80