Vedligeholdelse

Den Unge Gartner anlægger og står for vedlligeholdelse af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndighed.
 
Et godt forhold til vore kunder gennem 25 år er resultatet af en høj kvalitet, grundigt forarbejde og levering til tiden.
 
Bor du i Storkøbenhavn eller i Nordsjælland, skulle du kontakte os for en uforpligtende snak.
 
Et team af motiverede, fagligt dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark sikrer dig et godt resultat.

Hvad enten du har købt et nybygget parcelhus eller en ældre villa fra 60’erne eller 70’erne melder det samme spørgsmål sig. Hvordan skal haven se ud? I det ene tilfælde skal haven anlægges fra bunden. I det andet tilfælde skal du tage stilling til, hvorledes et eventuelt nyt haveanlæg eller haveafsnit skal se ud.
 
En virksomhed skal koncentrerer sig om egne kerneområder og eksempelvis lade anlægsgartneren sørge for Vedligeholdelse af nogle pæne udenomsarealer.
 
Den Unge Gartners Vedligeholdelse og pleje af grønne områder for virksomheder, både sommer og vinter i både abonnement og som enkeltstående opgaver.

En abonnementsaftale kunne bestå af:
 
Græsslåning, hækklipning, kultivering af bede, beskæring, Vedligeholdelse fejning samt glatførebekæmpelse.
 
Kunsten for Den Unge Gartner er Vedligeholdelse og udførsel af vort arbejde proffesionelt og præcist uden vore kunder tænker over, at vi har gjort det.
 
Grøn Vedligeholdelse:
Forårs- og efterårsrenovering eller fast Vedligeholdelse fra mindre opgaver til gennemgribende renovering af haven, parken eller de grønne udenomsarealer
 
grøn Vedligeholdelse
Vi kan tilbyde at bekæmpe ukrudt - beskære stauder, buske og træer - renholde bede - slå græs - klippe hæk - gøde og kalke - tilplante krukker og kummer mv.
medlem af Danske anlægsgartnereDen lille anlægsgatner - Bygaden 68A - Stensballe - 8700 Horsens - TLF 75 65 52 96 - 40 

Nyanlæg

NyanlægNyanlæg er en vigtig del af helhedsindtrykket i forbindelse med f. eks. et nybyggeri. Der er selvfølgelig også en prak...
» Læs mere om Nyanlæg

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Beskæring

Beskæring har forskellig betydning:Beskæring af planter - klipning, nedskæring, afkortning osv. af planter Billedbeskærin...
» Læs mere om Beskæring

Søer

Søer består af et stort rumfang ferskvand. Søer kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via e...
» Læs mere om Søer

Beplantning

En beplantning er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og blomsterbede kaldes beplantninger, men i praks...
» Læs mere om Beplantning

Ring 44 99 54 80