Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er Glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker Glatførebekæmpelse.
 
Når Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

Glatførebekæmpelse er et kerneområde om vinteren – Den Unge Gartner har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Kunden betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og Glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse kan let kombineres med et eller flere andre løsninger fra Den Unge Gartner .
  
Om vinteren er der glat mange steder og det kan være svært at komme i bund, inden frosten satte ind. Det gælder f.eks. på cykelstierne, hvor sneen ikke som på vejbanen kan "slides" væk af trafikanterne. Selvom der udføres Glatførebekæmpelse er det nødvendigt at udvise tålmodighed og forsigtighed, når man færdes ude.

Der skal gøres en ekstra indsats og spredes grus på de glatte steder, indtil man igen kan bruge salt med effekt. Manglende snerydning på fortove og private fællesveje kan være et problem derfor må grundejerne hjælpe til.

Glatførebekæmpelse er et fælles ansvar, således undgår man skader som følge af glatføreuheld.


Træpleje

Træpleje : Træer skal ikke beskæres, de forskellige arter ved hvordan de skal vokse, men der hvor trælerne plantes, udsæ...
» Læs mere om Træpleje

Hækkeklipning

Hækkeklipning og fuglereder.Tidspunktet nærmer sig for den årlige hækkeklipning, som man traditionelt siger skal væ...
» Læs mere om Hækkeklipning

Staudebede

En staude er en flerårig, men urteagtig plante. Det betyder som regel, at alle plantens overjordiske dele visner bort under kulde- eller t&oslas...
» Læs mere om Staudebede

Græsklipning

Pleje af grønne områderEn have kræver græsklipning  vedligeholdelse, hvis den skal forblive smuk, præsentabel og h...
» Læs mere om Græsklipning

Kampestensmure

Kampestenen eller naturstenen har fået konkurrence fra et væld af stentyper lige fra den tilhuggede natursten til støbte betonsten ...
» Læs mere om Kampestensmure

Ring 44 99 54 80