Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er Glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker Glatførebekæmpelse.
 
Når Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

Glatførebekæmpelse er et kerneområde om vinteren – Den Unge Gartner har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Kunden betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og Glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse kan let kombineres med et eller flere andre løsninger fra Den Unge Gartner .
  
Om vinteren er der glat mange steder og det kan være svært at komme i bund, inden frosten satte ind. Det gælder f.eks. på cykelstierne, hvor sneen ikke som på vejbanen kan "slides" væk af trafikanterne. Selvom der udføres Glatførebekæmpelse er det nødvendigt at udvise tålmodighed og forsigtighed, når man færdes ude.

Der skal gøres en ekstra indsats og spredes grus på de glatte steder, indtil man igen kan bruge salt med effekt. Manglende snerydning på fortove og private fællesveje kan være et problem derfor må grundejerne hjælpe til.

Glatførebekæmpelse er et fælles ansvar, således undgår man skader som følge af glatføreuheld.


Terasse

Det er skønt at kunne gå lige fra huset og ud i det gode vejr på en dejlig træ- eller flise terrasse. Ja, når din teras...
» Læs mere om Terasse

Rullegræs

Det rigtige færdiggræs (rullegræs) er genvejen til en frodig, slidstærk og ukrudtsfri græsplæne i en fart.Rullegr&...
» Læs mere om Rullegræs

Havetegninger

Folk har fået øjnene op for, at haven er et ekstra og værdifuldt rum, som kan supplere huset. Det giver travlhed hos fagfolk som&nb...
» Læs mere om Havetegninger

Anlægsgartner nordsjællnd

Anlægsgartner er betegnelsen for folk, som anlægger og plejer haver og parker. Betegnelsen anlægsgartner er fri, dvs. at enhver, som...
» Læs mere om Anlægsgartner nordsjællnd

Flishugning

Flishugning er en betydelig del af arbejdet i forbindelse med træfældning og areal rydning. En maskine til flishugning ...
» Læs mere om Flishugning

Ring 44 99 54 80