Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er Glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker Glatførebekæmpelse.
 
Når Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

Glatførebekæmpelse er et kerneområde om vinteren – Den Unge Gartner har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Kunden betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og Glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse kan let kombineres med et eller flere andre løsninger fra Den Unge Gartner .
  
Om vinteren er der glat mange steder og det kan være svært at komme i bund, inden frosten satte ind. Det gælder f.eks. på cykelstierne, hvor sneen ikke som på vejbanen kan "slides" væk af trafikanterne. Selvom der udføres Glatførebekæmpelse er det nødvendigt at udvise tålmodighed og forsigtighed, når man færdes ude.

Der skal gøres en ekstra indsats og spredes grus på de glatte steder, indtil man igen kan bruge salt med effekt. Manglende snerydning på fortove og private fællesveje kan være et problem derfor må grundejerne hjælpe til.

Glatførebekæmpelse er et fælles ansvar, således undgår man skader som følge af glatføreuheld.


Støttemure

 Støttemure støtter jorden ved hjælp af sin egenvægt og normalt en vis hældning. Jo større hældning ...
» Læs mere om Støttemure

Lugning

Lugning er den ukrudtsbekæmpelse, der udføres med hænderne eller eventuelt ved brug af simple, kortskaftede redskaber som lugejern,...
» Læs mere om Lugning

Havearkitekt

Målet for en havearkitekt er, at  kunderne skal trives med og i deres have. En havearkitekt skaber en have, der passer til dens b...
» Læs mere om Havearkitekt

Staudebede

En staude er en flerårig, men urteagtig plante. Det betyder som regel, at alle plantens overjordiske dele visner bort under kulde- eller t&oslas...
» Læs mere om Staudebede

Rodfræsning

Rodfræsning er en proces hvor en stor tandklinge fræser stubben i små stykker ned i en dybde på en 25 - 30 cm. Det er i dette ...
» Læs mere om Rodfræsning

 

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Ring 44 99 54 80