Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er Glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker Glatførebekæmpelse.
 
Når Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

Glatførebekæmpelse er et kerneområde om vinteren – Den Unge Gartner har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Kunden betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og Glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse kan let kombineres med et eller flere andre løsninger fra Den Unge Gartner .
  
Om vinteren er der glat mange steder og det kan være svært at komme i bund, inden frosten satte ind. Det gælder f.eks. på cykelstierne, hvor sneen ikke som på vejbanen kan "slides" væk af trafikanterne. Selvom der udføres Glatførebekæmpelse er det nødvendigt at udvise tålmodighed og forsigtighed, når man færdes ude.

Der skal gøres en ekstra indsats og spredes grus på de glatte steder, indtil man igen kan bruge salt med effekt. Manglende snerydning på fortove og private fællesveje kan være et problem derfor må grundejerne hjælpe til.

Glatførebekæmpelse er et fælles ansvar, således undgår man skader som følge af glatføreuheld.


Havebassin

Vand i haven er skønt Den rislende lyd af vand har en afstressende og beroligende effekt på os. Der er ikke noget skønnere en...
» Læs mere om Havebassin

Gartnere

En gartner beskæftiger sig med planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartner er en fæ...
» Læs mere om Gartnere

Gårdanlæg

Et gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk gårdanlæ...
» Læs mere om Gårdanlæg

Vandbassin

Vand i haven er skønt Den rislende lyd af vand har en afstressende og beroligende effekt på os. Der er ikke noget skønnere en...
» Læs mere om Vandbassin

Rullegræs

Det rigtige færdiggræs (rullegræs) er genvejen til en frodig, slidstærk og ukrudtsfri græsplæne i en fart.Rullegr&...
» Læs mere om Rullegræs

Ring 44 99 54 80