Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er Glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virksomheder, ejendoms- og boligselskaber og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker Glatførebekæmpelse.
 
Når Glatførebekæmpelse er et perifert område for ens virksomhed, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt.

Glatførebekæmpelse er et kerneområde om vinteren – Den Unge Gartner har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

Kunden betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og Glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelse kan let kombineres med et eller flere andre løsninger fra Den Unge Gartner .
  
Om vinteren er der glat mange steder og det kan være svært at komme i bund, inden frosten satte ind. Det gælder f.eks. på cykelstierne, hvor sneen ikke som på vejbanen kan "slides" væk af trafikanterne. Selvom der udføres Glatførebekæmpelse er det nødvendigt at udvise tålmodighed og forsigtighed, når man færdes ude.

Der skal gøres en ekstra indsats og spredes grus på de glatte steder, indtil man igen kan bruge salt med effekt. Manglende snerydning på fortove og private fællesveje kan være et problem derfor må grundejerne hjælpe til.

Glatførebekæmpelse er et fælles ansvar, således undgår man skader som følge af glatføreuheld.


Søer

Søer består af et stort rumfang ferskvand. Søer kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via e...
» Læs mere om Søer

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Haveanlæg

Ordet haveanlæg betyder "det hegnede". Tidligere blev det samme ord også brugt om :dyrehave kohave hestehave skov...
» Læs mere om Haveanlæg

Indkørsler

Indkørsler behøver ikke være endeløse rækker af fliser. Hvad med at lægge en praktisk og slidstærk bel&ae...
» Læs mere om Indkørsler

Havebassin

Vand i haven er skønt Den rislende lyd af vand har en afstressende og beroligende effekt på os. Der er ikke noget skønnere en...
» Læs mere om Havebassin

Ring 44 99 54 80