Haveanlæg

Ordet Haveanlæg betyder "det hegnede". Tidligere blev det samme ord også brugt om :
dyrehave 
kohave 
hestehave 
skovhave 
Alle har det fælles, at de er indhegnede områder, beregnet til et bestemt formål. Den anvendelse af ordet stammer fra en tid, da landskabet ikke var hegnet, som det er i dag. Kreaturerne var enten tøjrede eller også var de under opsyn af en hyrde. Markerne var ganske vist hegnede, men kun indtil høsten. Derefter "opgav man ævred" (hegningen) og brugte kæppene som pindebrænde.

I nutidens forstand er det hegnet, der sætter haven som Haveanlæg. Det er der ikke mange problemer i, for de fleste danske haveejere foretrækker at være omgivet af en eller anden form for hegn, der på én gang markerer territoriegrænserne og skærmer haveanlæg mod den hårdeste klimafaktor i Danmark: vinden.

Et Haveanlæg kan dyrkes på mangfoldige måder, og ingen af dem er sådan set bedre end andre, men skik og brug eller forskellige bestemmelser betyder ofte, at der kun er begrænsede muligheder for at gøre noget anderledes end naboerne. I de fleste Haveanlæg finder man en hel række elementer, der ganske vist ikke er nødvendige hver især, men som alligevel føles så "rigtige", at de fleste har dem:

Bed, Specialbed 
Hegn 
Kompostbunke (eller -beholder) 
Køkkenhave 
Plæne 
Prydbusk 
Prydtræ 
Redskabsrum 
Sandkasse 
Skærehave 
Sommerblomst 
Staude 
Stedsegrøn plante 
Stenbed 
Sti 
Terrasse 
Havedam 
Det kræver en del forudsætninger at kunne tilplante og pleje et Haveanlæg. Der er dels en viden, som skal skaffes, og dels en række færdigheder, der skal opøves. Havedyrkning er en grænseadfærd: På den ene side beskæftiger man sig med naturen og skal have indsigt i dens virkemåder. På den anden side er havekunst "kultur" (dyrkning) i alleregentligste forstand. Haveanlæg er simpelt hen dyrket natur.

Havekunstens historie har set mange løsninger på balancen mellem natur og kultur. Bevægelsen er først gået mod mere og mere kultur med et klimaks i barokhaverne (f.eks. Vaux-le-Vicomte). Senere har naturen vundet mere og mere indpas med en foreløbig slutsituation i form af naturnær have og permakultur (f.eks. den projekterede have ved Ground zero-mindesmærket).

 Den engagerede amatør kan skabe pragtfulde Haveanlæg, men ofte må man ty til professionel hjælp i anlæggelsesfasen eller i en eventuelt senere renoveringsfase. Her kommer den faglærte gartners kundskaber på prøve. Dels skal Haveanlæg tilpasses kundens ønsker, dels skal den kunne fungere under naturens vilkår og dels skal den have en form, som viser det dyrkede præg. Man har sagt det på den måde: "som musikerne er nødvendige for komponisten, sådan er gartnerne nødvendige for havearkitekten".

Det er havedyrkningens stolthed, at man formår at skabe noget vedvarende smukt, som er i stadig udvikling, men under planlagt og hårfin kontrol.


Stenarbejde

Stenarbejde omfatter herregårdssten, chaussésten, Odense klinken, twister belægningsfliser, Monasteria belægningsklinker og m...
» Læs mere om Stenarbejde

Rodfræsning

Rodfræsning er en proces hvor en stor tandklinge fræser stubben i små stykker ned i en dybde på en 25 - 30 cm. Det er i dette ...
» Læs mere om Rodfræsning

Hegnsarbejde

Træ – hegnsarbejdeHvilket hegnsarbejde passer bedst til haven/huset/området/bygningerne? Skal det være højt, så m...
» Læs mere om Hegnsarbejde

Brolægger

En brolægger arbejder primært med udendørs belægning. Som faglært brolægger har man gennemgået en uddannels...
» Læs mere om Brolægger

Rhododendronbede

Rododendronbede er slægtens danske navn, og det botaniske er Rhododendron, altid med stort R og et h. Det er en meget artsrig slægt af sm&...
» Læs mere om Rhododendronbede

Ring 44 99 54 80