Haveanlæg

Ordet Haveanlæg betyder "det hegnede". Tidligere blev det samme ord også brugt om :
dyrehave 
kohave 
hestehave 
skovhave 
Alle har det fælles, at de er indhegnede områder, beregnet til et bestemt formål. Den anvendelse af ordet stammer fra en tid, da landskabet ikke var hegnet, som det er i dag. Kreaturerne var enten tøjrede eller også var de under opsyn af en hyrde. Markerne var ganske vist hegnede, men kun indtil høsten. Derefter "opgav man ævred" (hegningen) og brugte kæppene som pindebrænde.

I nutidens forstand er det hegnet, der sætter haven som Haveanlæg. Det er der ikke mange problemer i, for de fleste danske haveejere foretrækker at være omgivet af en eller anden form for hegn, der på én gang markerer territoriegrænserne og skærmer haveanlæg mod den hårdeste klimafaktor i Danmark: vinden.

Et Haveanlæg kan dyrkes på mangfoldige måder, og ingen af dem er sådan set bedre end andre, men skik og brug eller forskellige bestemmelser betyder ofte, at der kun er begrænsede muligheder for at gøre noget anderledes end naboerne. I de fleste Haveanlæg finder man en hel række elementer, der ganske vist ikke er nødvendige hver især, men som alligevel føles så "rigtige", at de fleste har dem:

Bed, Specialbed 
Hegn 
Kompostbunke (eller -beholder) 
Køkkenhave 
Plæne 
Prydbusk 
Prydtræ 
Redskabsrum 
Sandkasse 
Skærehave 
Sommerblomst 
Staude 
Stedsegrøn plante 
Stenbed 
Sti 
Terrasse 
Havedam 
Det kræver en del forudsætninger at kunne tilplante og pleje et Haveanlæg. Der er dels en viden, som skal skaffes, og dels en række færdigheder, der skal opøves. Havedyrkning er en grænseadfærd: På den ene side beskæftiger man sig med naturen og skal have indsigt i dens virkemåder. På den anden side er havekunst "kultur" (dyrkning) i alleregentligste forstand. Haveanlæg er simpelt hen dyrket natur.

Havekunstens historie har set mange løsninger på balancen mellem natur og kultur. Bevægelsen er først gået mod mere og mere kultur med et klimaks i barokhaverne (f.eks. Vaux-le-Vicomte). Senere har naturen vundet mere og mere indpas med en foreløbig slutsituation i form af naturnær have og permakultur (f.eks. den projekterede have ved Ground zero-mindesmærket).

 Den engagerede amatør kan skabe pragtfulde Haveanlæg, men ofte må man ty til professionel hjælp i anlæggelsesfasen eller i en eventuelt senere renoveringsfase. Her kommer den faglærte gartners kundskaber på prøve. Dels skal Haveanlæg tilpasses kundens ønsker, dels skal den kunne fungere under naturens vilkår og dels skal den have en form, som viser det dyrkede præg. Man har sagt det på den måde: "som musikerne er nødvendige for komponisten, sådan er gartnerne nødvendige for havearkitekten".

Det er havedyrkningens stolthed, at man formår at skabe noget vedvarende smukt, som er i stadig udvikling, men under planlagt og hårfin kontrol.


Brosten

Brosten er tilhuggede natursten i terningeform. Som regel er materialet granit, men brosten af basalt og gnejs ses også. Navnet "brosten&qu...
» Læs mere om Brosten

Anlægsgartner nordsjælland

Anlægsgartner er betegnelsen for folk, som anlægger og plejer haver og parker. Betegnelsen anlægsgartner er fri, dvs. at enhver, som...
» Læs mere om Anlægsgartner nordsjælland

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Havearkitekt

Målet for en havearkitekt er, at  kunderne skal trives med og i deres have. En havearkitekt skaber en have, der passer til dens b...
» Læs mere om Havearkitekt

Træpleje

Træpleje : Træer skal ikke beskæres, de forskellige arter ved hvordan de skal vokse, men der hvor trælerne plantes, udsæ...
» Læs mere om Træpleje

Ring 44 99 54 80