Havearkitekt

Målet for en Havearkitekt er, at  kunderne skal trives med og i deres have. En Havearkitekt skaber en have, der passer til dens beboere. At spørge og lytte er en afgørende del af processen, når en have planlægges.
 
En Havearkitekt skabe rum til udeliv - steder man får lyst til at være - steder med atmosfære.

En Havearkitekt vil ruske op i danskernes haveidealer. Haven behøver ikke at være besværlig eller indviklet for at være god. En Havearkitekt vil give familien en have, så de får tid til at nyde den.

Havearkitekt tegner naturligvis haver der virker. Arealet er godt disponeret, planterne trives, der er taget hensyn til udsigter, omgivelser, husets stil, klima og jordbund samt havens udtryk på forskellige årstider. Haven skal holde i mange år. Det kræver gode rammer, som kan rumme skiftende indhold alt efter kommende ønsker og behov.
En Havearkitekt laver planer med varierende detaljeringsgrad tilpasset det aktuelle behov. Du behøver ikke at vælge på forhånd. Uanset hvilken type plan du vælger, begynder det hele med et besøg på stedet. Du kan bestemme dig endeligt for detaljeringsgraden under besøget, hvor det forventede tidsforbrug aftales  - og dermed en beløbsramme, som den aftalte opgave kan holdes indenfor.
Haveplanen er en detaljeret, farvelagt tegning over hele din have eller dele af den. Den indeholder formgivning, indretning og en beplantningsplan over havens planter. Planen ledsages af en udførlig planteliste med navne, antal og plantestørrelser samt en kort karakteristik af de enkelte planter. En beskrivelse af haven og dens idé følger også med.

Haveplanen har en detaljeringsgrad, så du kan bruge den, hvis du skal indhente tilbud hos en anlægsgartner. Men du kan også vælge selv at anlægge haven efter de vejledninger fra Havearkitekt, der følger med haveplanen.

En haveplan tegnet af en Havearkitekt til en villahave vil typisk tage 8-12 timer.
Indeholder projektet komplicerede terrænforhold, ønskes gennemtegnede belægningsmønstre, indgår der særligt detaljerige blomsterhaver eller er der på anden måde behov for ekstra detailtegninger vil en tilsvarende opgave typisk ligge på 10-17 timer.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fortove og stier i kommunerne. Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpels...
» Læs mere om Vintervedligeholdelse

Træpleje

Træpleje : Træer skal ikke beskæres, de forskellige arter ved hvordan de skal vokse, men der hvor trælerne plantes, udsæ...
» Læs mere om Træpleje

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

Græsslåning

Pleje af grønne områderEn have kræver græsslåning og vedligeholdelse, hvis den skal forblive smuk, præsentab...
» Læs mere om Græsslåning

Trimning

Når der er stærk færdsel på græs slides det, der kommer bare pletter der skal eftersås og hvis der er meget trafik...
» Læs mere om Trimning

Ring 44 99 54 80