Havearkitekt

Målet for en Havearkitekt er, at  kunderne skal trives med og i deres have. En Havearkitekt skaber en have, der passer til dens beboere. At spørge og lytte er en afgørende del af processen, når en have planlægges.
 
En Havearkitekt skabe rum til udeliv - steder man får lyst til at være - steder med atmosfære.

En Havearkitekt vil ruske op i danskernes haveidealer. Haven behøver ikke at være besværlig eller indviklet for at være god. En Havearkitekt vil give familien en have, så de får tid til at nyde den.

Havearkitekt tegner naturligvis haver der virker. Arealet er godt disponeret, planterne trives, der er taget hensyn til udsigter, omgivelser, husets stil, klima og jordbund samt havens udtryk på forskellige årstider. Haven skal holde i mange år. Det kræver gode rammer, som kan rumme skiftende indhold alt efter kommende ønsker og behov.
En Havearkitekt laver planer med varierende detaljeringsgrad tilpasset det aktuelle behov. Du behøver ikke at vælge på forhånd. Uanset hvilken type plan du vælger, begynder det hele med et besøg på stedet. Du kan bestemme dig endeligt for detaljeringsgraden under besøget, hvor det forventede tidsforbrug aftales  - og dermed en beløbsramme, som den aftalte opgave kan holdes indenfor.
Haveplanen er en detaljeret, farvelagt tegning over hele din have eller dele af den. Den indeholder formgivning, indretning og en beplantningsplan over havens planter. Planen ledsages af en udførlig planteliste med navne, antal og plantestørrelser samt en kort karakteristik af de enkelte planter. En beskrivelse af haven og dens idé følger også med.

Haveplanen har en detaljeringsgrad, så du kan bruge den, hvis du skal indhente tilbud hos en anlægsgartner. Men du kan også vælge selv at anlægge haven efter de vejledninger fra Havearkitekt, der følger med haveplanen.

En haveplan tegnet af en Havearkitekt til en villahave vil typisk tage 8-12 timer.
Indeholder projektet komplicerede terrænforhold, ønskes gennemtegnede belægningsmønstre, indgår der særligt detaljerige blomsterhaver eller er der på anden måde behov for ekstra detailtegninger vil en tilsvarende opgave typisk ligge på 10-17 timer.

Staudebede

En staude er en flerårig, men urteagtig plante. Det betyder som regel, at alle plantens overjordiske dele visner bort under kulde- eller t&oslas...
» Læs mere om Staudebede

Havetegninger

Folk har fået øjnene op for, at haven er et ekstra og værdifuldt rum, som kan supplere huset. Det giver travlhed hos fagfolk som&nb...
» Læs mere om Havetegninger

Fliseanlæg

Brolægning og flisearbejde.Brolægning og fliseanlæg er smukt, slidstærkt og holder i generationer. En flot anlagt indkø...
» Læs mere om Fliseanlæg

Støttemure

 Støttemure støtter jorden ved hjælp af sin egenvægt og normalt en vis hældning. Jo større hældning ...
» Læs mere om Støttemure

Stenarbejde

Stenarbejde omfatter herregårdssten, chaussésten, Odense klinken, twister belægningsfliser, Monasteria belægningsklinker og m...
» Læs mere om Stenarbejde

Ring 44 99 54 80