Rhododendronbede

Rododendronbede er slægtens danske navn, og det botaniske er Rhododendron, altid med stort R og et h. Det er en meget artsrig slægt af små træer og buske, både løvfældende og stedsegrønne. Slægten har både alpine/arktiske, tempererede og tropiske arter. Man kender ikke antallet af arter, da det kræver en nærmere undersøgelse af arternes levesteder for at afgøre, hvad der er en art med syv varianter eller syv selvstændige arter. Der findes omkring 500 sorter og arter til salg og til plantning i Rhododendronbede udendørs i Danmark.
Rhododendronbede er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og  Rhododendronbede kaldes beplantninger, men i praksis bruges ordet næsten udelukkende om grupper af træer eller buske. Beplantningen kan være meget gennemtænkt og stramt komponeret med vægt på det kunstneriske, eller den kan være lavet på grundlag af, hvad man kunne skaffe af planter.

Beplantning står i modsætning til bevoksning, der er navnet på en selvgroet gruppe planter. En uplejet og forsømt beplantning vil på et eller andet tidspunkt være blevet så tilgroet med selvsåede planter, at den bør kaldes en bevoksning. Det modsatte (nemlig at en naturlig bevoksning lægges under intensiv pleje) finder også sted, men der er næppe nogen, der ville finde på at kalde den en beplantning - ligegyldig hvor friserede planterne er blevet.

Rhododendron hører til en af de helt store plantefamilier, og det er lyngfamilien. Der er omkring 900 vildarter fordelt over det meste af verden. En stor del af disse er løvfældende og kaldes også Azalea. Langt de fleste gror i landene omkring Himalaya, Japan, og i Nordamerika. I Europa findes der ca. 9 forskellige vildtvoksende arter, heriblandt alperose.

Der findes Rhododendron  i næsten alle størrelser lige fra 3-5 cm. krybende, til  træer på omkring 20 m. I Nepal og Tibet bruger lokalbefolkningen træerne til tømmer og brænde ( at de kan nænne det).

Man hører tit at folk ikke har Rhododendronbede i haven, selv om de gerne ville, fordi de tror, at planterne er besværlige at have med at gøre. Hvis rhododendronbede bliver plantet under rette forhold og det kræver ikke så forfærdeligt meget, så er det nemme planter at ha` i haven. Jorden skal være kemisk sur (surbund- altså ikke sumpet). Og så skal rhododendronbede have nogenlunde læ, især planter med store blade, og jorden må ikke tørre ud. Man kan flytte planterne hele året rundt, selv i fuld blomst, det er kun frosten der sætter en begrænsning.

Anlæg af Rhododendronbede           

Når man skal til at lave surbund til Rhododendronbede, er der forskellige lige ting  at tage hensyn til. Der er blandt andet sol, skygge, jordbund, og havens udformning. Løvfældende Azalea og Rhododendron med små blade, skal have en hel del sol for at blomstre godt, og vil man have andre små surbundsplanter, skal de som regel også have sol en god del af dagen. Rhododendronbede med store blade kan godt tåle lidt skygge, men de skal også stå lyst, for at det ikke skal gå ud over blomstringen. Man skal ikke plante Rhododendronbede helt ind til en sydmur, for der bliver det let for varmt, og de vil godt have lidt luft omkring sig.

Har man nogle store træer i haven, er det heller ikke godt at lave rhododendronbede helt ind til disse, for  så bliver der alt for stor konkurrence om vand og næring.   

Højbede..
Hvis jorden er meget leret eller fugtig, er det en god ide at lave et ophøjet bed. Man lægger mindst 50 cm. plantejord oven på eksisterende jord, som kant kan man bruge træstammer, sveller, natursten, fliser eller klyner. Bruger du klyner som kant, er der mange små surbundsplanter som trives særdeles godt, hvis de bliver plantet direkte i klynerne.
Er der mange rødder fra havens træer, kan man lægge et lag sand oven på den eksisterende jord. Sandet skal have et fald til en af siderne, og derefter lægger man et stykke kraftigt plastic oven på sandet.  Vær omhyggelig med, at der er fald, ellers kommer der til at stå vand i bunden af rhododendronbede, og det kan planterne ikke tåle. Oven på plasticen  lægger man så plantejorden. Højbede med plasticunderlag kan også være en fordel, hvis jorden er meget tør og sandet- på denne måde siver vandet ikke så hurtigt væk.
                                                                         
Rhododendronbede i niveau med eksisterende jord..
Her er det også en fordel at anvende plastic, hvis jorden er meget sandet, og der er mange trærødder. Først graves ud til en dybde af ca. 60 cm. lidt dybere i den ene side, så vandet kan løbe væk. I bunden af plasticen skal der laves huller med ca. 65 cm afstand.
Hvis jorden er almindelig havemuld, kan man nøjes med at beklæde siderne med plastic, så man på den måde kan holde trærødderne uden for bedet. I bunden kan man så lægge ca. 10 cm. granris eller træflis. Så trænger der ikke kalkholdigt vand op fra undergrunden.
 
 Jordblanding..
Er der noget surbundsdyrkere kan blive uenige om, så er det den blanding af jord, man bruger til sine Rhododendronbede og andre surbundsplanter. Men den skal helt sikkert være løs og porøs, kunne oplagre fugtighed uden at der er stående vand, og stille alle nødvendige næringsstoffer til rådighed for planterne.

 Når man planter, må Rhododendronbede ikke plantes for dybt, og jorden skal være fugtig. Hvis spagnumen er helt knastør, er det en god ide at fylde vand i sækken med spagnum, og så lade det stå og trække natten over. Hvis man fylder helt tør spagnum i bedet, er det næsten umuligt at få til at trække vand. Lad være med at træde jorden fast omkring planterne, det skal være helt løs og luftigt.

Nåle og blade kan man som regel få lov at tage, hvis man spørger skovejeren først. Tag kun det øverste lag, du kan skrabe sammen, man skal ikke grave bladene op, så er der risiko for at få snegleæg med.


Græsplæner

Uanset om man ønsker at anlægge sine græsplæner efter økologiske eller efter traditionelle idéer, så skal...
» Læs mere om Græsplæner

Gårdanlæg

Et gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk gårdanlæ...
» Læs mere om Gårdanlæg

Fliseanlæg

Brolægning og flisearbejde.Brolægning og fliseanlæg er smukt, slidstærkt og holder i generationer. En flot anlagt indkø...
» Læs mere om Fliseanlæg

Beskæring

Beskæring har forskellig betydning:Beskæring af planter - klipning, nedskæring, afkortning osv. af planter Billedbeskærin...
» Læs mere om Beskæring

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Ring 44 99 54 80