Træfældning

Når man skal lave en Træfældning, er det vigtigt at overveje en masse ting før man går i gang. For at gøre en Træfældning mere overskueligt, er det vigtigt at lægge mærke til hvad der kan påvirke Træfældningen før man går i gang. Hvis træet er beskadiget eller fx skævt skal man tage højde for, at det nok også lander på en anderledes måde, end man havde regnet med. Man skal også overveje hvor træet kommer til at ligge når det er fældet. Det er nemlig langt nemmere at bearbejde, hvis man kan komme til.

Før en Træfældning skal man altid afkviste. Det vil sige at man sådan set skal fjerne grene og lignende og det skal så vidt muligt gøres op til skulderhøjde. Det gør at man nemmere kan komme i gang med Træfældningen. Hvis man fx er i tvivl om hvorledes træet kommer til at ramme et hus eller lignende, er det altid vigtigt at være helt sikker før man går i gang. Man kan fx lave en topkapning som betyder at man skærer toppen af. Det gør at træet er mere overskueligt.
 
Gode ideer ved Træfældning
Der er altid den indbyggede risiko ved en Træfældning, at træet kan falde uheldigt og muligvis forårsage beskadigelse på boligen, drivhuset eller lignende. Derfor kan det være en god idé at starte en Træfældning med en såkaldt topkapning, hvor toppen af træet skæres af, således at Træfældningen bliver en mere overskuelig og ikke mindst mere forudsigelig opgave. Det kan ligeledes være en brugbar fremgangsmåde at binde træet fast med en snor inden Træfældningen, således at man kan bruge snoren til at hjælpe med at styre træets fald. Det anbefales også at aflægge Skov- og Naturstyrelsen et besøg med henblik på information omkring Træfældning, natur og dyreliv.
Inden en Træfældning påbegyndes er det en god idé at undersøge, om familiens ansvarsforsikring dækker ved eventuelle uheld som følge af Træfældningen, så man undgår kedelige overraskelser.
 
Brug af udstyr til Træfældning
Hvis du vælger at anvende en kædesav til Træfældning, uanset om denne er benzin- eller eldrevet, skal du altid sørge for at benytte sikkerhedsudstyr i form af en hjelm med visir, høreværn, skærebukser og sikkerhedssko. Herudover kan det være en god investering at tage på et kursus i Træfældning og sikkerhed, inden projektet går i gang. 

Bortkørsel og stubfræsning efter Træfældning
Når Træfældning er vel overstået, skal den del af træet, der ikke kan benyttes som brænde, køres bort. Bortskaffelse af træ kan for eksempel ske ved afbrænding.

Du kan overveje en stubfræsning efter Træfældning. Stubfræsningen indebærer, at træets stubbe fræses væk, således at der kan vokse græs eller lægges fliser, dér hvor træet stod inden træ fældning.Professionel bistand til træ fældning
Hvis du ikke har erfaring med Træfældning, bør du bestemt vælge at få professionel assistance, for eksempel i form af en anlægsgartner eller et såkaldt Træfældningsfirma, der har specialiseret sig i Træfældning.


Søer

Søer består af et stort rumfang ferskvand. Søer kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via e...
» Læs mere om Søer

Rhododendronbede

Rododendronbede er slægtens danske navn, og det botaniske er Rhododendron, altid med stort R og et h. Det er en meget artsrig slægt af sm&...
» Læs mere om Rhododendronbede

Bede

 Hvem har ikke lyst til at fjerne noget af græsplænen for at få nye blomstrende blomster bede til sommer?Nogen har måske ...
» Læs mere om Bede

Græsslåning

Pleje af grønne områderEn have kræver græsslåning og vedligeholdelse, hvis den skal forblive smuk, præsentab...
» Læs mere om Græsslåning

Anlæg af haver

Den Unge Gartner står for anlæg af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndigh...
» Læs mere om Anlæg af haver

Ring 44 99 54 80