En består af et stort rumfang ferskvand. en kan evt. i perioder have afløb til andre er eller havet via et eller flere vandløb. Små stillestående er uden tilløb eller afløb kaldes undertiden vandhuller.

Andre naturlige vandkilder eller dræn til en kan være grundvand, fordampning, regn, kilde, smeltevand fra f.eks. gletsjer, is eller sne.

Menneskeskabte, kunstige kilder eller dræn er f.eks.: Dæmninger med henblik på opstemning for at fremskaffe vandkraft.

Vandet i er er stillestående, dvs. at de har en lav/dårlig udskiftning af vand. Det er ikke ligesom åer, hvor vandet er gennemløbende og i bevægelse. erne kan være næringsrige eller næringsfattige.

Fakta om er:

I er bliver der tilsat næringsstoffer fx. nitrationer og fosfationer, fra spildevand og åer 
Vandet er stillestående og fyldt med alger fordi der er dårlig ’’ventilation’’ af vandet. 
Især i den østlige del af Danmark hvor jorden er frugtbar, er der mange næringsrige er. 
Den vestlige del af Danmarks er er dårlige til at holde på nitrater, fordi sandet filtrerer vandet så det er relativt rent. 
Algevæksten er meget styret af sollyset. 
Oftest kan det forekomme at der næsten eller slet ingen ilt er på bunden af en, planternes fotosyntese hjælper med at skabe ilt på bunden og oprette den naturlige balance, Respiration. Planter og dyr dør på grund af manglende sollys som algerne skygger for. De bruger nu kun respiration for at kunne rådne, det tager meget på iltindholdet i vandet. I vandet er molekylebevægelserne 10.000 gange langsommere end i luften, både for kuldioxid og oxygen.
I hele Danmark er der 1.032 navngivne er. Det samlede areal af Danmarks er er ca. 700 km². 
Dybest målte er Furesø med 36 m. 
Højest beliggende er Store Grankule i Almindingen på Bornholm med en vandspejlshøjde på 132,6 m. 
Søndersø ved Maribo er med 22 øer og småholme Danmarks mest ørige
Søer som var tørlagt for at skaffe landbrugsarealer er i nyere tid genetableret af hensyn til vandmiljøet. Det gælder f. eks. Vilsted , som er gendannet i 2006 som Nordjyllands største .


Finland er kendt som landet med de tusind er (der er 187.888 er i Finland, heraf 60.000 store) og Minnesota er kendt som Området med de 10.000 er. Over 60% af verdens er findes i Canada.


Kunstige er
Kunstige er skabes af forskelligt grunde. 1) for at udnytte vandkraften til energi, 2) samle drikkevand 3) kontrollere flodens løb og forhindre oversvømmelser 4) for at kontrollere vandet og bruge det til overrislingsanlæg, 5) æstetiske grunde i have- og parkanlæg.

Eksempler på kunstige er

Danske: Tange ved Ans og Vandkraftsøen (Holstebro). 
Udenlandske: Nassersøen, IJsselmeer, Voltasøen og Lokka. 


Græsplæner

Uanset om man ønsker at anlægge sine græsplæner efter økologiske eller efter traditionelle idéer, så skal...
» Læs mere om Græsplæner

Fliseanlæg

Brolægning og flisearbejde.Brolægning og fliseanlæg er smukt, slidstærkt og holder i generationer. En flot anlagt indkø...
» Læs mere om Fliseanlæg

Græsslåning

Pleje af grønne områderEn have kræver græsslåning og vedligeholdelse, hvis den skal forblive smuk, præsentab...
» Læs mere om Græsslåning

Lugning

Lugning er den ukrudtsbekæmpelse, der udføres med hænderne eller eventuelt ved brug af simple, kortskaftede redskaber som lugejern,...
» Læs mere om Lugning

Vedligeholdelse

Den Unge Gartner anlægger og står for vedlligeholdelse af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomhed...
» Læs mere om Vedligeholdelse

Ring 44 99 54 80