Gårdanlæg

Et Gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk Gårdanlæg består af stuehus, stald og lade. De egentlige bondegårde havde tidligere et jordtilliggende på mindst 3 - og højst 11 tønder hartkorn.

Udtrykket Bondegård er det traditionelle ord for det, som landboere nu selv kalder en landejendom eller et Gårdanlæg. I dag bliver gårdanlæg ofte blot betegnet som en gård.
 
Størrelser af gårde
Traditionelt betragtedes Gårdanlæg på mindst 3 og højst 11 tønder hartkorn som gårdbrug eller almindelige bondegårde. De store gårdanlæg (fra 12 tønder hartkorn) og de små landbrug (under 3 tønder hartkorn) har andre navne.

Husmandssteder: under 15 tønder land og under én tønde hartkorn. 
Boelsmandssteder: under 3 tønder hartkorn, men større end de egentlige husmandsteder. 
Halvgårde: 3-5 tønder hartkorn (de mindste bondegårde). 
Helgårde: 6-11 tønder hartkorn (de største bondegårde). 
Proprietærgårde: 12-23 tønder hartkorn. 
Godser eller Herregårde: 24 tønder hartkorn eller mere.

 Bondestanden
Bondestanden på Gårdanlæg regnedes traditionelt gårdmænd, boelsmænd og husmænd samt andre almuesfolk i landsbyerne. Derimod blev proprietærer og godsejere betegnet som landmænd udenfor bondestanden.


Gårdtyper
I Danmark findes forskellige gårdtyper og Gårdanlæg.

den enelængede gård (især på Bornholm, Sydfyn og i Sønderjylland) 
den tolængede eller parallelle gård (især i Thy og Vendsyssel) 
den trelængede gård (især på Fyn) 
det firlængede Gårdanlæg (især på Sjælland, Fyn og i Østjylland) 
Et typisk Gårdanlæg i Sønderjylland er den slesvigske gård (mest som enelængede gård).


Granitsten

Granitsten er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granitsten er en ...
» Læs mere om Granitsten

Brolægger

En brolægger arbejder primært med udendørs belægning. Som faglært brolægger har man gennemgået en uddannels...
» Læs mere om Brolægger

Indkørsler

Indkørsler behøver ikke være endeløse rækker af fliser. Hvad med at lægge en praktisk og slidstærk bel&ae...
» Læs mere om Indkørsler

Anlæg af haver

Den Unge Gartner står for anlæg af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndigh...
» Læs mere om Anlæg af haver

Fliseanlæg

Brolægning og flisearbejde.Brolægning og fliseanlæg er smukt, slidstærkt og holder i generationer. En flot anlagt indkø...
» Læs mere om Fliseanlæg

Ring 44 99 54 80