Planteopgaver

Planteopgaver


Planteopgaver
De traditionelle Planteopgaver, plantning, tilsåning - alt det "grønne" arbejde - er Den Unge Gartner naturligvis mestre i.  
 
Planteopgaver tæller også plantevalg og haveplanlægning.
 
Den Unge Gartner udfører Planteopgaver, anlægger og vedligeholder haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndighed.
 
Et godt forhold til vore kunder gennem henved 30 år er resultatet af en høj kvalitet, grundigt forarbejde og levering af Planteopgaver til tiden.
 
Bor du i Storkøbenhavn eller i Nordsjælland, skulle du kontakte os for en uforpligtende snak.
 
Et team af motiverede, fagligt dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark sikrer dig et godt resultat.
 
Hvad enten du har købt et nybygget parcelhus eller en ældre villa fra 60’erne eller 70’erne melder det samme spørgsmål sig.

Hvordan skal haven se ud? I det ene tilfælde skal haven anlægges fra bunden.

I det andet tilfælde skal du tage stilling til, hvorledes et eventuelt nyt haveanlæg eller haveafsnit skal se ud. Du kan finde inspiration her på hjemmesiden. Det er også muligt at blive inspireret i vor flotte inspiratonshave på Hesselbækgård Planteskole.

Målsætning
Det er Den Unge Gartners målsætning til enhver tid at 
sikre, at følgende parametre er i fokus:  

- at levere arbejde af høj kvalitet!
- at yde en service ud over det sædvanlige! 
- at færdiggøre Planteopgaver og det aftalte arbejde til den aftalte tid! 
- at sørge for tilfredse og motiverede medarbejdere! 


Anlægsgartner nordsjællnd

Anlægsgartner er betegnelsen for folk, som anlægger og plejer haver og parker. Betegnelsen anlægsgartner er fri, dvs. at enhver, som...
» Læs mere om Anlægsgartner nordsjællnd

Glatførebekæmpelse

Sne og frost kan medføre ulykker, derfor er glatførebekæmpelse en nødvendighed. Både for offentlige og private virkso...
» Læs mere om Glatførebekæmpelse

Gårdsanering

Gårdsanering. Gammel asfalt, rustne tørrestativer og faldefærdige skraldeskurer. Det er virkeligheden i mange gårdanl&ae...
» Læs mere om Gårdsanering

Stier

Det er karakteristisk for spontane fod stier, at de følger den letteste vej og ikke den korteste. Læg også mærke til bre...
» Læs mere om Stier

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

 

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Ring 44 99 54 80