Brolægger

En Brolægger arbejder primært med udendørs belægning. Som faglært Brolægger har man gennemgået en uddannelse hos en mester, hvor man har lært faget. De efterfølgende år bruger Brolæggeren på at lære finesserne i arbejdet.

En Brolægger arbejder med mange former for belægning. De mest ”normale” er betonsten som fliser eller granitsten som brosten og chaussésten. Det er disse former for belægning man typisk ser i gadebilledet, på fortovene og i folks indkørsler og terrasser.

Som Brolægger kan man dog også arbejde med andre former for belægning. Der er som udgangspunkt ingen grænser for hvilke former for belægning man kan bruge, der er dog bare nogen der er mere besværlige end andre. Af andre belægningstyper kan nævnes klinker, kantsten eller kampesten.

En Brolægger vil normalt sørge for at underlaget først rettes til ved bortgravning af jord og lægning af stabilgrus. Dette bliver lagt i en hældning således at regnvand bliver ledt ordentligt væk, og belægningen ikke sætter eller flytter sig. Når dette er gjort lægges belægningen og kanter og ender sikres, så regn ikke kan skylle de yderste sten væk. Til sidst fejes der evt. over med sand, så sprækker og mellemrum bliver fyldt ud.

Skal man have anlagt en terrasse eller indkørsel er det en Brolægger man skal henvende sig til.


Havearbejde

Er havearbejde ved at vokse dig over hovedet? - så er Den Unge Gartner parat med grønne fingre.  Den Unge Gartner er ...
» Læs mere om Havearbejde

Brolægning

Brolægning er smukt, slidstærkt og holder i generationer.En flot anlagt indkørsel giver sjæl og charme. Der findes mange sten...
» Læs mere om Brolægning

Anlæg af haver

Den Unge Gartner står for anlæg af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomheder og offentlig myndigh...
» Læs mere om Anlæg af haver

Støttemure

 Støttemure støtter jorden ved hjælp af sin egenvægt og normalt en vis hældning. Jo større hældning ...
» Læs mere om Støttemure

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Ring 44 99 54 80