Beplantning

En Beplantning er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og blomsterbede kaldes Beplantninger, men i praksis bruges ordet næsten udelukkende om grupper af træer eller buske. Beplantning kan være meget gennemtænkt og stramt komponeret med vægt på det kunstneriske, eller den kan være lavet på grundlag af, hvad man kunne skaffe af planter.
Beplantning står i modsætning til bevoksning, der er navnet på en selvgroet gruppe planter. En uplejet og forsømt Beplantning vil på et eller andet tidspunkt være blevet så tilgroet med selvsåede planter, at den bør kaldes en bevoksning. Det modsatte (nemlig at en naturlig bevoksning lægges under intensiv pleje) finder også sted, men der er næppe nogen, der ville finde på at kalde den en Beplantning - ligegyldig hvor friserede planterne er blevet.
 
Beplantning er blevet et større og større punkt i den almindelige danskers bevidsthed i dag. Den øgede opmærksomhed omkring Beplantning i forhold til årstiden, brugen af de grønne arealer osv. har indvirket på betydningen af det rigtige valg. Derfor kan man se mange forskellige planteløsninger og ikke mindst farver. Det betyder selvsagt at man ved god planlægning og analyse af ens eget behov for det grønne rum og en gennemtænkt planteplan, kan sikre at havens Beplantning året rundt er som ønsket. Det er derfor ikke kun de professionelle havefolk og gartnere, men i lige så høj grad den hus/haveejer der sætter pris på den rigtige haveløsning.
I mange år har Beplantningsplaner af f.eks. offentlige parker og grønne områder - hvor der jo helt naturligt er et stort slid fra den daglige bruger - været en stor del af planlægningen og det er den tildens som efterhånden er spredt ud i den almindelige befolkning. Der er stor forskel på om området er til pynt eller børn. Tit ser man dog en kombination i boligforeninger, hvor der generelt er mange typer bruger og hvor en gennemtænkt Beplantning kan tilgodese de forskellige behov, såsom børns aktiviteter, områder til evt. en grill, et område med duftblomster osv. 

En have kræver vedligeholdelse, hvis den skal forblive smuk, præsentabel og hyggelig at være i. Hører du til dem, som synes havearbejde og Beplantning er mindre morsomt, eller har du blot ikke tid, så lad Den Unge Gartner vedligeholde dine grønne områder.
Du sparer tid og kræfter, og vi sørger for nogle smukke omgivelser og Beplantning.
Den Unge Gartner udfører Beplantning- og havevedligeholdelse i abonnement og som engangs-opgaver.
 
Eksempelvis:
Hækklipning, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, Beplantning fejning, m.m.
 
 
Beplantning
Her er nogle vigtige spørgsmål, som du bør tage stilling til i samråd med Den Unge Gartner. 
 Ønsker du en stedsegrøn have?
 Ønsker du mange eller få bede?
 Ønsker du selv at bruge mange timer med Beplantning i haven?
 Ønsker du en have, der er nem og fri for vedligeholdelse?
 Ønsker du en stor græsplæne? 
 Ønsker du en sø i haven?
 Ønsker du en speciel Beplantning stilart?. 
  

Hegnsarbejde

Træ – hegnsarbejdeHvilket hegnsarbejde passer bedst til haven/huset/området/bygningerne? Skal det være højt, så m...
» Læs mere om Hegnsarbejde

Græsplæner

Uanset om man ønsker at anlægge sine græsplæner efter økologiske eller efter traditionelle idéer, så skal...
» Læs mere om Græsplæner

Stier

Det er karakteristisk for spontane fod stier, at de følger den letteste vej og ikke den korteste. Læg også mærke til bre...
» Læs mere om Stier

Lugning

Lugning er den ukrudtsbekæmpelse, der udføres med hænderne eller eventuelt ved brug af simple, kortskaftede redskaber som lugejern,...
» Læs mere om Lugning

Snerydning

Borgernes pligter   Som grundejer har man pligt til at sørge for snerydning, at arealerne udfor ens ejendom er ryddet for sne og...
» Læs mere om Snerydning

Ring 44 99 54 80