Rullegræs

Det rigtige færdiggræs (rullegræs) er genvejen til en frodig, slidstærk og ukrudtsfri græsplæne i en fart.
Rullegræs er sået med de samme kvalitetsfrø, som indgår i græsfrøblandinger, og det er sået og plejet efter alle kunstens regler på marker i Danmark. Når det har vokset sig smukt og stærkt, skæres det op i ruller og lægges på paller og køres hjem til forbrugeren.
Det eneste forbrugeren skal gøre er at måle arealet op, bestille plænen i det nærliggende havecenter, gøre jorden klar og rulle rullegræs plænen ud.


Den rigtige startpakke til rullegræs indeholder alt det, som Rullegræs behøver for en sikker etablering. Pakken til Rullegræs indeholder en langsomt virkende gødning, som er samgranuleret med svampebakterien mycorrhizae. Mycorrhizae er en mikrokultur, som fremmer rodnettets vækst og herigennem hjælper rullegræs til at rodfæste sig bedre. Et stærkere og større rodnet medfører at græsplanten bedre optager næring og vand, hvilket er altafgørende for en smuk Rullegræs plæne.

Gødningen til Rullegræs spredes på jorden på det område hvor Rullegræs skal lægges, og en rive bruges til at arbejde gødningen ind i jorden.

Den rigtige startpakke til rullegræs fås i poser á 2 kg, som rækker til ca. 100 m2. 
 
Før etablering af rullegræs bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Der anvendes den rigtige plænegødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning. Start ved længste lige kant 
Det er lettest at begyndt ved plænens længste lige kant. Skal Rullegræs skæres til ved træer, rundinger eller ved kanterne, gøres det let med en spade eller en kniv.
Læg Rullegræs banerne forskudt 
Samlingerne bliver mindst synlige, hvis du lægger banerne forskudt – ligesom mursten. 
  
Lav en kørebane 
Når du skal hen over de nye rullegræs baner, du allerede har lagt, bør du skåne dem mod trillebør. Læg plader eller planker ud, som du kan trille henover det nye Rullegræs.
Sørg for god jordkontakt 
Når Rullegræs plænen er lagt, skal du sikre, at den har god kontakt med jordlaget nedenunder. Brug en havetromle – eller træd arealet grundigt igennem med små overlappende skridt. 

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

Flishugning

Flishugning er en betydelig del af arbejdet i forbindelse med træfældning og areal rydning. En maskine til flishugning ...
» Læs mere om Flishugning

Topkapping

TopkapningEn topkapping kan tit og ofte være den eneste udvej, hvis man skal have fældet et drilsk træ. Det være sig et tr&ael...
» Læs mere om Topkapping

Stenarbejde

Stenarbejde omfatter herregårdssten, chaussésten, Odense klinken, twister belægningsfliser, Monasteria belægningsklinker og m...
» Læs mere om Stenarbejde

En sø består af et stort rumfang ferskvand. Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et el...
» Læs mere om Sø

Ring 44 99 54 80