Gårdanlæg

Et Gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk Gårdanlæg består af stuehus, stald og lade. De egentlige bondegårde havde tidligere et jordtilliggende på mindst 3 - og højst 11 tønder hartkorn.

Udtrykket Bondegård er det traditionelle ord for det, som landboere nu selv kalder en landejendom eller et Gårdanlæg. I dag bliver gårdanlæg ofte blot betegnet som en gård.
 
Størrelser af gårde
Traditionelt betragtedes Gårdanlæg på mindst 3 og højst 11 tønder hartkorn som gårdbrug eller almindelige bondegårde. De store gårdanlæg (fra 12 tønder hartkorn) og de små landbrug (under 3 tønder hartkorn) har andre navne.

Husmandssteder: under 15 tønder land og under én tønde hartkorn. 
Boelsmandssteder: under 3 tønder hartkorn, men større end de egentlige husmandsteder. 
Halvgårde: 3-5 tønder hartkorn (de mindste bondegårde). 
Helgårde: 6-11 tønder hartkorn (de største bondegårde). 
Proprietærgårde: 12-23 tønder hartkorn. 
Godser eller Herregårde: 24 tønder hartkorn eller mere.

 Bondestanden
Bondestanden på Gårdanlæg regnedes traditionelt gårdmænd, boelsmænd og husmænd samt andre almuesfolk i landsbyerne. Derimod blev proprietærer og godsejere betegnet som landmænd udenfor bondestanden.


Gårdtyper
I Danmark findes forskellige gårdtyper og Gårdanlæg.

den enelængede gård (især på Bornholm, Sydfyn og i Sønderjylland) 
den tolængede eller parallelle gård (især i Thy og Vendsyssel) 
den trelængede gård (især på Fyn) 
det firlængede Gårdanlæg (især på Sjælland, Fyn og i Østjylland) 
Et typisk Gårdanlæg i Sønderjylland er den slesvigske gård (mest som enelængede gård).


Topkapping

TopkapningEn topkapping kan tit og ofte være den eneste udvej, hvis man skal have fældet et drilsk træ. Det være sig et tr&ael...
» Læs mere om Topkapping

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre. Der kan være praktiske formål med et hegn, som f.eks. at holde kr...
» Læs mere om Hegn

Træpleje

Træpleje : Træer skal ikke beskæres, de forskellige arter ved hvordan de skal vokse, men der hvor trælerne plantes, udsæ...
» Læs mere om Træpleje

Granit

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.Granit er en blanding...
» Læs mere om Granit

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

Ring 44 99 54 80